• <div align="center"><p><strong>หน้าที่ 1</strong></p>
		<p>เมนูน่าลอง,เรียกน้ำย่อย,ทานเล่น</p> </div>

  หน้าที่ 1

  เมนูน่าลอง,เรียกน้ำย่อย,ทานเล่น

 • <div align="center">
		<p><strong>หน้าที่ 2</strong></p>
		<p>เมนูกุ้งเผา-หมึกย่าง,ปูทะเล</p> </div>

  หน้าที่ 2

  เมนูกุ้งเผา-หมึกย่าง,ปูทะเล

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 3</p>
		<p>เมนูอาหารจีน</p> </div>

  หน้าที่ 3

  เมนูอาหารจีน

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 4</p>
		<p>เมนูอาหารจีน+ข้าวอุ่นๆ</p> </div>

  หน้าที่ 4

  เมนูอาหารจีน+ข้าวอุ่นๆ

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 5</p>
		<p>เมนู ป.ปลาตากลม</p> </div>

  หน้าที่ 5

  เมนู ป.ปลาตากลม

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 6</p>
		<p>เมนูปลากระพง+หอยนิวซีแลนด์</p> </div>

  หน้าที่ 6

  เมนูปลากระพง+หอยนิวซีแลนด์

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 7</p>
		<p>เมนูประเภทต้ม</p> </div>

  หน้าที่ 7

  เมนูต้มยำ...ทำแกง

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 8</p>
		<p>เมนูต้มยำ...ทำแกง</p> </div>

  หน้าที่ 8

  เมนูจานทอด

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 9</p>
		<p>เมนูจานทอด</p> </div>

  หน้าที่ 9

  เมนูกระทะผัด..จานร้อน จานกุ้ง,เมนูหมึกหอม-หมึกไข

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 10</p>
		<p>เมนูกระทะผัด..จานร้อน จานกุ้ง,เมนูหมึกหอม-หมึกไข่</p> </div>

  หน้าที่ 10

  เมนูประเภทผัด่

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 11</p>
		<p>เมนูประเภทผัด</p> </div>

  หน้าที่ 11

  เมนูประเภทผัด+เมนูนึ่ง-อบ

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 12</p>
		<p>เมนูประเภทผัด+เมนูนึ่ง-อบ</p> </div>

  หน้าที่ 12

  เมนูหมู,ไก่,เนื้อ

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 13</p>
		<p>เมนูหมู,ไก่,เนื้อ</p> </div>

  หน้าที่ 13

  เมนูยำ...รสจัดจ้าน

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 14</p>
		<p>เมนูยำ...รสจัดจ้าน</p> </div>

  หน้าที่ 14

  เมนูยำ...รสจัดจ้าน

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 15</p>
		<p>เมนูยำ...รสจัดจ้าน</p> </div>

  หน้าที่ 15

  เมนูยำน้ำพริก+ตำนัว+ลาบ-พล่า

 • <div align="center"><p>หน้าที่ 16</p>
		<p>เมนูอาหารชุด</p> </div>

  หน้าที่ 16

  เมนูอาหารชุด

     
 
หน้าที่ 9
 
 
 

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

297
ผัดกุ้งเยื่อไผ่
180.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

298
กุ้งผัดฉ่า(shrimp Phat Cha)
170.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

299
กุ้งผัดเม็ดมะม่วง(shrimp Fred cashew nut)
140.-
 

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

300
กุ้งผัดพริกไทยดำ(shrimp Fried black pepper)
170.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

301
กุ้งผัดผงกระหรี่( shrimp Fried with Curry Powder)
170.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

302
กุ้งผัดกระเพรา(shrimp Fried Sweet Basil)
140.-
     

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

303
กุ้งผัดเผ็ด(shrimp Fried Spicy)
140.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

304
กุ้งผัดพริกเผา(shrimp Fried Chilli Paste)
140.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

305
กุ้งผัดคะน้า(shrimp Fried Kale)
140.-
 
 

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

306
ผัดผักรวมกุ้ง(shrimp Fried Kale)
140.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

307
ผัดเห็ดหอมกุ้ง(shrimp Fried Shiitake)
140.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

308
ผัดขี้เมากุ้ง(shrimp Phat kee-moua)
140.-
     

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

309
กุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่ง(shrimp Fried Asparagus)
140.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง :
ชื่ออาหาร :
ราคา :

310
กุ้งผัดยอดมะพร้าว(shrimp Fried Coconut)
140.-

กระทะผัด...จานร้อน จานกุ้ง:
ชื่ออาหาร :
ราคา :

311
กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน(shrimp Sweet and Sour)
140.-